Over Gülen

bron:Tijdschrift Turkeli
gepubliceerd: 01.01.2010

Fethullah Gülen Beweging is een illegale operatie van CIA en de scholen zijn de onderdak van CIA agenten.
Elke dag zien we in de kranten dat we in gevaar komen door de jihadisten (red. De Volkskrant van 31 juli 2009). En die jihadisten zijn niet te herkennen op straat, omdat ze net zulke kleding dragen als wij. En het uitzicht van hen is seculairder dan dat van seculaire mensen.
Daarom vinden wij nu de beweging van Fethullah Gulen te gevaarlijk voor heel Europa om er aan voorbij te gaan. Het roept ons in herinnering, dat Al Qaida ooit door Amerika is opgeleid en geïnstalleerd met als reden om tegen Rusland te vechten (1979-1989). Nu vormen zij een gevaar voor de hele wereld.
De Fethullah Gulen-beweging lijkt op de Al Qaida van toen.

 

De Amsterdamse editie van deze krant van woensdag 13 juli 1983 meldt : “De Amicales en de Grijze wolven zijn min of meer fascistische terreurorganisaties die opereren te midden van de Turkse en Marokkaanse mensen in ons land. CHANTAGE, INTIMIDATIE EN SOMS OPENLIJK GEWELD zijn middelen die deze clubs – flink gesteund door de Marokkaanse regering of de Turkse fascistische partij MHP – toepassen om hun landgenoten in Nederland geïsoleerd en volgzaam te houden.
Vele, vele acties van buitenlanders en Nederlanders tegen de praktijken van die organisaties vermochten tot nu toe niet te leiden tot een standpunt van de gemeentelijke overheid.
We weten er niets van en we kunnen niets bewijzen, was tot nu toe het antwoord van de gemeente Amsterdam op verzoeken tot optreden of op zijn minst het intrekken van subsidies en gemeentelijke faciliteiten aan Amicales, Grijze Wolven of mantelorganisaties van deze clubs.” 

Toen wisten we niet wat voor een invloed Fethullah Gulen zou uitoefenen binnen de MHP.
Pas nu is het mogelijk om te zien wie en wat achter deze activiteiten zit. Ze zijn dus niet direct zichtbaar. Wij gaan ze voor u blootleggen, opdat “wij niet vergeten” en “voorwaarts gaan”.

  1. Ingezette middelen vanuit het

 ondergrondse circuit.

    1. Chantage, intimidatie en soms ook geweld.

1.1.1. Het is begonnen in 1981 met de aanslag op paus Johannes Paulus II, op het St. Pietersplein in Rome. Mehmet Ali Agca, de dader, werd getraind en opgeleid in Turkije; in Iran heeft hij een cursus gevolgd; en is daarna door de toenmalige Grijze Wolven - nu militanten/Alperens van Fethullah Gulen - begeleid tot aan het moment van de moordaanslag. Daarvoor moesten ze zich in Italië voor de rechter verantwoorden.
Sindsdien is de uitstekende relatie tussen Fethullah Gulen en Alpaslan Turkes, de leider van de Grijze Wolven ook in de openbaarheid gekomen. (Kijk onder You Tube onder de naam AlpaslanTurkes en Fethullah Gulen)
1.1.2. Het blijkt, dat mensen – ook die Fethullah Gulen ondersteunen -, geïntimideerd worden met doodsbedreigingen. Sommigen worden vermoord; anderen verdwijnen domweg. Altijd is de enige reden, dat ze de organisatie bekritiseerd hebben of ongewenst informatie naar buiten gebracht hebben.
Wij noemen hier Nurettin Veren. Hij is monddood gemaakt. Huseyin Ad?güzel is verdwenen. Necip Hablemitoglu is vermoord, nadat hij Fethullah Gulens geheime agenda bekend had gemaakt. En Lokman Uzel is met de dood bedreigd, nadat hij in 2001 kritische artikelen had gepubliceerd.

 

    1. Geheime taal en adressen.

1.2.1. Er wordt gebruik gemaakt van eigen codes. Daarvoor hebben ze de betekenis van bepaalde woorden zo veranderd, dat niemand achter de ware betekenis kan komen.
Zo betekent Zaman, de titel van een dagblad dat ook in het Nederlands verschijnt, ‘tijd’. Maar altijd duidt dit woord op systeemverandering, voor “als de tijd rijp is”. Bedoeld wordt hiermee dat het tijd is voor regime- wijziging. Dit is geen grapje maar werkelijkheid. Alle rechters zijn de afgelopen twee, drie jaar vervangen door mensen met een imam-opleiding (vgl.  Iran onder de huidige Islamitische Revolutie). Hiermee is een begin gemaakt met afschaffing van  de seculiere staatsinrichting van Montesquieu met de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van regering, parlement en rechtspraak.

1.2.2. Door de beweging zijn duizenden stichtingen, platforms en vrijwillige werkgroepen opgericht. Zelfs in een kleine stad of dorp hebben ze zo van elkaar verschillende namen, dat je er nooit meer achter komt, wie of wat er achter zit.
Het resultaat van deze opzet is een organisatie die fungeert als ‘Spin in het web’.  Hiermee is het geheime karakter van de beweging gewaarborgd, want elke volger wordt afgeleid door de vreemde namen.
1.2.3.Om hiermee te kunnen werken  worden ook mensen niet bij name genoemd, maar zeggen ze ‘kardasj’ (tegen een lagere persoon) of ‘abi’ (tegen een hoger geplaatste).

    1. Spionage

In de hele wereld staan ze er om bekend dat ze spionnen zijn van de inlichtingen-diensten van de Verenigde Staten. Om deze reden zijn in Oezbekistan vijf personen gearresteerd. In Rusland zijn om dezelfde reden mensen uitgewezen. Ze worden beschuldigd van samenwerking met Al Qaida.
Een voorbeeld zijn de uitspraken van de Haci Ratbek, voormalige moefti van Centraal Azië in Alma Ata (Kazachstan). Hij beweert stellig te weten dat de beweging van Fethullah Gulen spioneert voor de Verenigde Staten. Hij heeft ze op heterdaad betrapt.

    1. Zwendel

 

Hoe komt hij aan zoveel geld?

+ Veel inkomsten komen van de charitatieve miljardair George Soros, voor wie onze prinses Maribel werkt. Maar ook van de Amerikaanse overheid zelf. Zijn mensen vinden hierdoor goed betaalde bezigheden. (Sibel Edmound)
+ Daarnaast heeft hij de controle gekregen over miljarden die al vanaf 1991 door hem verzameld zijn via het piramidespel met de z.g. –islamitische – Groene Fondsen.
+ Verder is hem de controle over en het beheer van de geldstromen binnen de Asya Bank toevertrouwd.
+  Nog een belangrijke bron van inkomsten zijn de bekeerlingen tot zijn ideologie. Zij moeten afstand doen van hun vastgoed en rijkdommen. Volgens de geheime dienst in Turkije is zijn budget groter dan dat van Turkije in 2003.
+ Tijdens de Ramadan vindt er de grootste inzamelingsactie ter wereld plaats. Tijdens de drie heilige maanden Recep, Saban en Ramadan gaat men van huis tot huis en elke winkel wordt bezocht. Zakenmannen worden op een nette manier afgeperst. Het oogmerk om goede doelen te steunen wordt niet gehouden; de opbrengst gaat helemaal naar de eigen bankrekening.

2  Bovengrondse activiteiten:
Scholen
Handel
2.1. Scholen
De scholen representeren bij uitstek het dubbele gezicht van de beweging.
- “Olympiade” (van Olympus, de berg van de Griekse goden in de Oudheid, in de buurt van Athene. Hier werden wedstrijden georganiseerd.).
Er worden onderlinge wedstrijden georganiseerd tussen eigen scholen en ze roepen dan een winnaar aan. Dit wordt dan gepubliceerd in een van de eigen kranten. Dit is nep. Het gaat er alleen maar om om indruk te maken. Want van succes op deze scholen kan men niet spreken.
 - De scholen zijn overal heel mooi ingericht. Maar deskundigen zijn er weinig aanwezig op deze scholen.
- Veel van de leraren zijn niet gediplomeerd, niet bevoegd voor deze taken. Veel van hen hebben later hun diploma in landen van de voormalige Sowjet-Unie tegen een betaling gekregen. A. Bayram, docent aan de Fatih-universiteit in Istanbul is daar een voorbeeld van.
- Ze halen heel goede leerlingen naar voren en lichten die uit om te laten zien hoe goed hun leerlingen zijn.
- Ze praten over de goede begeleiding die ze aan de leerlingen zouden geven. Maar ze gebruiken het om onkundige ouders naar hun scholen te lokken.
Deze (wervings-)methode wordt alleen gebruikt in West-Europa en in arme landen. Minder ontwikkelde Turken worden er de dupe van, omdat de  mogelijkheden van de ontwikkeling van hun kinderen er niet worden uitgebouwd en vergroot, eerder tegengehouden en/of verkleind.
Dit is een goed voorbeeld van de dubbele agenda van de Fethullah Gulen-beweging. Het effect van manipulatie via misleiding is groter dan men denkt.  
- Ze maken goede sier en naam door te zeggen dat ze met ontwikkeling en educatie bezig zijn met de kinderen van de toekomst.  Ondertussen fungeren de scholen als  toegangsdeur van hun beweging, ter realisatie van hun eigen geheime doelen. De oproepen van Fethullah Gulen tot “dienstbaarheid” heeft dus een speciale bijsmaak.

Anders gezegd:
A. Ze legaliseren hun geheime activiteiten met hun scholen.
P.S. We hebben eigen kinderen en ouders en de scholen zelf bezocht. Alle genoemde informatie is uit de eerste hand verkregen en nadrukkelijk niet van buitenaf tot ons gekomen.
B.  Hun kracht zit hem daarin, dat ze de Islam brengen in een zachte vorm van Islam.
Tot zover onze bevindingen over hun activiteiten bovengronds.  Geheel anders en los hiervan gaan en staan hun harde kernactiviteiten die ondergronds (moeten) blijven:
C. Ze worden door “hogere machten” (CIA) beschermd die belangen hebben te verdedigen bij deze beweging.
Voor deze voor hen belangrijke personen uit politiek en bestuur, wetenschap, cultuur en samenleving worden snoepreisjes van een maand naar Turkije georganiseerd; kosten van reis en verblijf komen dan volledig voor rekening van de beweging. Op deze manier spelen ze hun spelletjes met de/onze maatschappij. Ze hebben dus als enige reden, om hun ware gezicht te verbergen.
(Eigen ervaringsverhalen)
Djayzan:
Op den duur halen ze de jongeren weg van hun families en worden ze een militant van Fethullah Gulen.
Bij deze beweging worden de jongeren in een eerste fase goed en warm opgevangen. Zelfs de ouders zien er bij hun kinderen heel veel verbetering en een positieve verandering. De jongeren mogen vrij bewegen.
Tweede fase is, dat de jongeren worden getraind. Aan hen wordt geleerd, hoe ze zich moeten gedragen en hoe ze moeten leven. Als iemand zich hierna aan de regels kan houden, worden ze kandidaat-lid van deze organisatie. Een weg naar een ander soort leven en van een zich opofferen voor de Islam staat voor hen open.
In de derde fase ben je totaal geintegreerd en ben je onderworpene geworden. Honderd procent aanpassen aan de regels van de Kor’an is nog het enige dat telt. Het moment is gekomen, dat Fethullah Gulen alles voor je mag bepalen.

2.2. Handel
Fethullah Gulen’s scholen worden ook door zakenmannen als onderdak gebruikt.
2.2.1 Als de zakenlieden in het buitenland activiteiten willen doen, moeten ze Fethullah’s scholen een bepaald geldbedrag afstaan, want het gaat zogenaamd wel om een gift, maar het is geenszins vrijwillig. Ook moeten ze  sympathisanten van Fethullah Gulen in dienst nemen. Tenslotte moeten ze missionairs werk voor de Islam verrichten.
Zo kunnen ze bij scholen in plaatsen waar ze zaken willen doen, terecht en  begeleiding van het personeel van die scholen krijgen.
Afhankelijk van de winst die ze maken, moeten ze jaarlijks aan deze organisatie een bepaald percentage afdragen.
2.2.2. Omdat die scholen daar al eerder opgericht waren hebben ze ongeveer ideeën over en contactpersonen van de ambtenaren van betreffende landen, zodat ze de zakenmensen wegwijs raken.  Hiervoor moeten ze ook weer een bepaald geldbedrag afdragen. Hiermee worden de ambtenaren afgekocht.. Zo voorkomen ze, dat ze daar belasting moeten betalen.
2.2.3. Hierbij zijn ze op heterdaad betrapt in de republiek Kazachstan. Tientallen bedrijven zijn op dit moment gesloten. Ten eerste hebben de bedrijven van de sympathisanten zonder verzekeringspapieren, zonder belasting te betalen en overuren laten werken.  Ten tweede zijn de materialen die bv gebruikt zijn voor de bouw van zo’n lage kwaliteit dat ze zijn afgekeurd. Ten derde zijn prijsafspraken gemaakt (kartels) hetgeen verboden is.
Er zijn miljoenen aan boetes en hoge straffen uitgedeeld. Hierdoor is grote paniek uitgebroken zijn veel werkgevers het land uit gevlucht.  

3. Conclusies:

3.1. Waarom doet Fethullah Gulen steeds politieke uitspraken (bekend als hij is in Turkije als –geestelijk – leraar)?

In Turkije  is een punt bereikt, zo geloven zij, dat nog velen naar hun kant zijn over te halen. Anders, zo denkt hij, zal hij te laat zijn.

3.2. Waarom doet hij steeds politieke uitspraken?

Omdat hij gelooft dat hij een bepaalde macht bereikt heeft.

3.3. Hoe komt hij aan de roep dat hij de dialoog tussen de godsdiensten wil?

Met te spelen met de dialoogkwestie heeft hij een plekje onder de Europese en Amerikaanse zon, in ruil voor een veilige haven.

3.4. Waarom doen de officiële opsporings- en andere overheidsdiensten niets?
Lastig.
“Zulke niet-statelijke organisaties zijn lastig te bestrijden. Ze hebben geen regering, geen consulaten waar je kunt aankloppen. Ze zijn wel ontzettend machtig en financieel sterk. Van deze organisaties kun je niet winnen, maar je kunt het je niet veroorloven van ze te verliezen. Daar hoef je niet mistroostig om te zijn. Het is zoals met bestrijding van criminaliteit, dat houdt ook nooit op.” (Frank van Kappen, NAVO-veiligheidsadviseur en generaal-majoor der mariniers b.d. in De Telegraaf van 1 augustus 2009).

Wij zijn er na deze studie van overtuigd, dat wij met zijn allen alert moeten zijn Fethullah Gulen’s beweging en dat wij mensen moeten wakker maken over deze op een slapende Al Qaida lijkende beweging.

 

 

 

 

Cengiz Aytmatov: "In de media lees je over Fethullah Gulen altijd een leuk verhaal, dat helaas niet klopt."


 

Gulen: "Jihad moet nu direkt plaats vinden." (zie feiten)

Gulen: "De Europeanen en de Turkse arbeiders zijn de ongelovigen en gaan zeker de hel in." (zie feiten)

Sibel Edmonds:

"Gulen, spion van de CIA.
Het feit dat de aanklagers in de rechtbank documenten citeren die claimen dat Gulen ten dele gefinancierd is door de CIA"

Cengiz Aytmatov: "Gulen is tegen de westerse beschouwing"

Agnes Jongerius voorzitter van de vakbond FNV: "In tussen zijn er aanwijzingen dat die begeleiding wordt gebruikt voor het werven van jongeren voor de Gulen beweging"

"De Witte Tulp zou behoren tot de omstreden beweging van de Turks-islamitische prediker Fethullah Gulen."

Volkskrant, 19.11.2010

 

 

 

 

Meer Info

Video's
Foto's
Belangrijke figuren
Dissidenten
Uitspraken
Illegaliteit
Netwerken
Recrutering
Schandalen
Het laatste nieuws