Het ware gezicht van de Fethullah Gülen-beweging

bron: lezing, Nijmegen-2010
gepubliceerd: augustus 2010

HET WARE GEZICHT VAN DE NURCUS-SECTE / FETHULLAH GULEN-BEWEGING
Actueel:
Sinds een klein half jaar worden er mensen opgepakt in Turkije, verdacht van samenzwering door de obscure organisatie Ergenekon. Onder hen bevinden zich hoge en lage militairen die behoren tot Fethullah Gulens beweging (NURCUS).
Aanleiding hiervoor is de moord op Hablamitoglu, de enige opposant van de NURCUS-secte.

In Nederland is besloten tot een parlementair onderzoek naar de NURCUS-secte, na verdacht worden van geheime activiteiten in door hen opgerichte basis- en middelbare scholen (zie Cosmicus College). Hierover heeft NOVA een prachtige en zeer duidelijke uitzending verzorgd.

Structuur van een obscure secte .
Deze is een obscure ‘beweging’ want duister in hun achtergrond en onbekend als je naar een adres vraagt. Dit geldt zowel in Nederland als ook in Turkije en de rest van de wereld. Als je het over hun scholen en kranten hebt, kun je hun naam nooit vinden!!!
Via de scholen en internaten worden de jongemannen geindoctrineerd: onder Turkse vlag wordt geleerd dat ze moeten islamiseren om de macht in het betreffende land over te nemen. Men beschikt over vrijwillige jihadstrijders die ALPERENLER heten. (zie foto van voorbeeld.1)

foto: Yusuf ziya Arpacik, jihadist van Gulen

De jongeren die bij hun internaten zitten, blijven tot hun 18'de jaar netjes gekleed en gedragen zich onopvallend en houden zich rustig , daarna als ze volwassen zijn en buiten de controle van de ouders zijn gekomen. staat hun leven voortaan in dienst waarvoor ze zijn opgeleid, namelijk de jihad en worden ze ALPEREN.(zie groepsfoto)

foto: Alperenler, jihadisten van Gulen


Om deze reden zijn leden van hun beweging veroordeeld en uitgezet in Oezbekistan en Rusland en later verboden. Recentelijker is ook een aantal instellingen van hen verboden in Azerbeidjan.

Verdachte inkomsten:
De Fethullah Gulen verzamelt zo gemakkelijk geld, niet omdat ze moskeeen hebben maar omdat de Turkse burgers denken dat de Turkse staat het goed vindt. Maar u moet niet denken dat het op basis van vrijwilligheid gebeurd. Ze verplichten de door hen in internaten gehuisveste studenten het vastgoed en soms het loon van hun ouders onder hun beheer te brengen. Ze verplichten hun leden en sympathisanten ook tot het nemen van een abonnement op een van hun kranten, terwijl die al gesubsidieerd worden door de Nederlandse overheid omdat niet bekend is dat de NURCUS-secte hier achter zit.

Misbruik van gesubsidieerde media en scholen.
In Nederland worden de media aangestuurd door Alaadin Erda,l die er overal ter wereld zijn werk van maakt om Fethullah Gulen te verdedigen. Er worden niet alleen maar dagelijks kranten verzorgd, maar ook wekelijks enkele uren lokale tv- uitzending.
De scholen die in het geheim onder hun controle staan, worden bestuurd via infiltratie. Infiltratie is een manier om hun mensen te (laten) betalen, zonder dat ze bekend worden. Overigens, vrijwilligers bestaan bij hen niet. Hierover zal het parlementair onderzoek uitsluitsel kunnen geven. Feitelijk tonen de scholen niet hun ware gezicht.
Vanaf 1980 kreeg Fethullah Gulen een plek onder de zon van de militaire junta van Kenan Evren. Daarvoor werden de nationale scholen in het leven geroepen die de traditionele Koranscholen zouden moeten vervangen. Ze geven de lessen op school, meestal na schooltijd op de school zelf. M.a.w. inmiddels zijn er wereldwijd 500 van deze scholen gerealiseerd, waarvan 20 in Nederland.

Verraderlijke werving:
In het geheim worden burgers geworven voor de militairen, te beginnen met de ouders van de kinderen op school. Dit gebeurt niet op de scholen, maar na schooltijd en in de familiesfeer. De procedure die wordt gevolgd is eerst hun bekering en daarna het onder beheer laten stellen van salaris en vastgoed van de nieuwe leden.

Misleidend van aard en karakter:
Hoofddoel van de secte is het werven van burgers voor het militaire gezag in Turkije. De secte onder leiding van Said-i Kurdi, oprichter en voorganger van Fethullah Gulen, hield zich hier in de Eerste Wereldoorlog in het geheim al mee bezig. De belangrijke mensen die een spilfunctie vervullen voor de beweging zijn onherkenbaar als orthodoxe moslims, zoals de dochter van de heer Kas?m Gülek, secretaris van de CHP (Partij opgericht door Atatürk) Tayyibe, staatssecretaris Cyprus- zaken in 2002. Zij is te zien in een vlot mantelpakje en met een gestileerd haarkapsel. En Ahmet Polat, iemand die er als een gewone imam uitziet, woonachtig in Duitsland, verzamelt veel geld voor de beweging via allerlei moskeeën in Europa en organiseert de pelgrimstocht naar Mekka waarmee hij grote inkomsten genereert voor de beweging.
Ze doen dit om argwaan te voorkomen.

Leider in ballingschap:
In 1997 is Fethullah Gulen naar de Verenigde Staten uitgeweken, omdat zijn geheime toespraken zijn uitgelekt en ook omdat hij zoveel geld en goederen verzameld had, dat hij in Turkije niet meer onder controle kon worden gehouden. Naar men zegt in 2003 net zo veel als het totale budget van de Turkse staat. Alle partijen zeggen dat zij schatplichtig aan hem zijn omdat zij zich afhankelijk hebben gemaakt van zijn macht en grote hoeveelheden geld.

Zelf komt hij naar voren als degene die de dialoog voorstaat.
Fethullah Gulen beweert, dat hij zelf en zijn organisatie positieve bijdrage levert in de westerse maatschappij, maar in hun kranten en boeken vindt men overal antiwesterse en antisemitische artikelen. (zie index)

N.B.
Wie in deze obscure sektarische beweging geïnteresseerd is, hebben wij stapels documentatie beschikbaar.

  • M.b.t Gülen e-mail: fethullah.gulen@yahoo.com


 Cengiz Aytmatov: "In de media lees je over F.Gulen altijd een leuk verhaal, dat helaas niet klopt."
 

Cengis Aytmatov: "Gulen is tegen de westerlijke beschouwing" interview, 15.02.1999

Agnes Jongerius voorzitter van de vakbond FNV: "In tussen zijn er aanwijzingen dat die begeleiding wordt gebruikt voor het werven van jongeren voor de Gulen beweging"

"De Witte Tulp zou behoren tot de omstreden beweging van de Turks-islamitische prediker Fethullah Gulen."

Volkskrant, 19.11.2010

Sibel Edmonds:

"Gulen, spion van de CIA.
Het feit dat de aanklagers in de rechtbank documenten citeren die claimen dat Gulen ten dele gefinancierd is door de CIA"

sibeledmondsblog, 2009

Gulen: "Jihad moet nu direkt plaats vinden." (zie feiten)

Gulen: "De Europeanen en de Turkse arbeiders zijn de ongelovigen en gaan zeker de hel in." (zie feiten)

videobantje, 2007

 

 

Meer Info

Video's
Foto's
Belangrijke figuren
Dissidenten
Uitspraken
Illegaliteit
Netwerk
Recrutering
Schandalen