FETHULLAH GÜLEN KİMDİR?

MİT Gülen'i korumuş, bakın ne biçimde korumuş?

MİT'in bilgisi bu

Fethullah Gülen:
Ramis oğlu, 1942, Erzurum doğumlu.
1968 yılı itibariyle İzmir Merkez Vaizi, İzmir İmam Hatip ve İlahiyatta Öğrenci Yetiştirme Derneği Kestanepazarı Kuran Kursu öğreticisi görevlerinde bulunmuştur.
1969 Ağustos ayı içinde İzmir Buca'da kendi yönetiminde olan dernek ve Kestanepazarı Kuran Kursu'nda okuyan 100 öğrencinin katılımıyla açılan bir kampta, Kuran okumanın yanı sıra Risale i Nur eğitimi yapmıştır. Aynı yıl içinde Said i Nursi için Isparta'da okutulan mevlüde katılmıştır.
1970'de İzmir'de Nurculuk üzerine programlar yapmış, ayrıca toplantılarda eğitici görevini üstlenmiştir.

Gerçek bilgi:

Fethullah Gülen:
Ramis oğlu, 1942, Erzurum doğumlu.
1968 yılı itibariyle yedek vaiz? Fethullah Gülen ilkokul 3. sinıfı bile bitirememiştir. Gülen eğitici değildi, eğiticide olmamıştır. Mit yazacak bir olay bulamamışta, onun mevlüde katıldıgını yazmış. Çünkü Gülen'i MİT kullanıyordu.

Gülen kimdir?

"Ermeni olan dedesinin Pasinlerli ibrahim bey'in hizmetkarlığını yaptığı yıllarda, Rus işgali sırasındaki Ermeni ayaklanmasında İbrahim bey ve ailesi Ermeni hizmetkarlarının saldırısına uğrayınca, İbrahim bey hizmetkarını ve onun ailesinin bir bölümünü öldürür. Ardından, intihar eder. Olaydan sağ kurtulan Fethullah Gülen'in babası, 18-19 yaşlarındayken, İspir’e gelir ve yerleşir. Fethullah Gülen’in babası: Müslüman adı alır ve bir Türk kızı ile evlenir. Gülen'in babasının, “Öyle bir oğlan yetiştiriyorum ki, bunları kendi dinleri ile vuracak' dediği de söylenir.” (E.M.H., 2 Haziran 1999)
Cumhuriyet'ten Deniz som, 16 haziran 1999 tarihli "Vaziyet"te okuyuculardan Veli Yıldırım’ın ağzından bu bilgileri aktarıyor:
"ABD'de Türkiye'deki 'Sızıntı' Dergisi’nin karşılığı olan 'The Fountain' adlı bir dergi var. Bunu Washingtondaki Katolik Universitesi'nden Cizvit papazı Sidney Griffith ve Abdulaziz Sachadina. Bunlardan Griffith, bir ara Gülen'i New Jersey'de ziyaret etmiş. Sachedina ise Tanzanya'da doğmuş; Hindistan, İran ile Kanada'da okumuş; Şiilik davasında hizmet için uzun yıllar ABD, Kanada, Ürdün, Pakistan, Afrika ile Avrupa ülkelerinde ders vermiş; halen de Virginia Üniversitesi'nde profesor olarak görev yapan bir kişi. Sachedina, yaşamının bir bölümünü ABD'deki Stratejik ve Uluslararası Araştırma Merkezi'nde (CSIS)'din, politika ve insan hakları uzmanı olarak çalışmaya ayırmış; aynı zamanda, 'Mehdilik' konusunda uzman kabul ediliyor ve bu konudaki konferanslarıyla da tanınıyor. 1962'de Georgetown Üniversitesi bünyesinde kurulan CSIS, dünyanın değişik ülkeleri ve bölgeleri üzerinde politik-ekonomik araştırmalar yapıyor ve hazırladığı senaryoları ABD yönetimine ve şirketlerine sunuyor. CSIS'in Orta Doğu Masası'ndaki yöneticilerden biri olan Edward R.M. Kane Kahire, Bağdat, Beyrut, Tripoli, Dakar ve Ankara’da CIA görevlisi olarak da calışmış. Dolayısıyla, CSIS ile CIA arasında bağlantı kurmak mümkün. Deniz Som, Yıldırım’ın bilgilerini aktardıktan sonra, şu yorumu yapıyor:
"The Fountain'in son sayısında 'The Restoration of Balance' (dengenin onarımı) başlıklı bir yazı var; yazarı, M. Fethullah Gülen, yöneticisi olarak İsa Sarac’ın, murahhas aza olarak Cherly Pearson'un ve genel koordinator olarak Mustafa K. Sungur’un göründüğü derginin yazı kadrosunda, kimliği açıkça belirtilmemiş bir kişi daha bulunuyor; M.F. Şahin bilindiği gibi, Fethullah Gülen, bazı yazılarında Abdulfettah Şahin adınıda kullanıyor.
Türkiye'dede satılan ‘The Fountain’, Internet ortamında da mevcut ve 'islamiyette yeni bir ses' olarak Gülen’in görüşleri veriliyor. Fethullah Gülen ABD'de 'tedavi oluyormuş' diyorlar,'entegrasyon tamamlanınca' dönecektir.
"Gülen" in, sahabe efendilerimize cinnet derecesinde sevgisi vardır" şeklinde tanımladığı babası Ramiz, çocuklarına, Sahabelerle hiç ilgisi olmayan isimler vermiştir: Fethullah, Sibgatullah ve Mesih. Gülenin babasının oğullarından birine, samimi Müslüman ailelerde rastlanmayan ve ama Yehova Şahitleri’nin propoganda yayınlarında sık sık kullanılan "Mesih" adını vermiş olması dikkat çekicidir.(Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve ekibince hazırlanan Fethullah Gülen Raporu, s.18'e atfen, star gazetesi, 14 haziran 1999) Nedendir bilinmez, Fethullah Gülen babasının Alvar köyünden ayrılması ile ilgili olarak "Küçük Dünyam" kitabında hiç bir açıklamada bulunmamaktadır. Oysa bu, son derece ciddi ve açıklama gerektiren bir konudur. Gülen’in suskunluğu akla, "neleri ve niçin gizlediği" sorusunu getirmektedir.
(Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve ekibince hazırlanan Fethulleh Gülen Raporu, s.20'ye aften, tar gazetesi, 14 haziran 1999) Cumhuriyetten Deniz Som, 22 haziran 1999 tarihli "Vaziyet"te, okuyuculardan Veli Yıldırım'ın ağzından şu bilgileri aktarıyor: Türkiye'deki 'Sızıntı' dergisinin ABD deki karşılığı olan 'The Fountain'in üst yönetiminde görevli kişilerden biri de İslam-Hiristiyan ilişkileri ve ortadogu konularında uzman olan İbrahim M. Abu Rabi. Rabi aynı ayrıca, Hartford Üniversitesi’nde 'Mcdonald Centre for the study of İslam and Christians' da görev yapıyor... Said-i Nursi'nin talebesi oldugu söylenen Vatikan dinler arası Enstitüsü'nden Kardinal Thomas Michel ve ABD'deki Georgetown Üniversitesi’nden Barbara Stowasser, İstanbul’a geldiklerinde Fethullahçılar’ın konuğu olmuşlar. Gülen’in Vatikan’da Papa’yı ziyareti sırasında açıkladığı, Şanlı Urfa’da üç dini bir araya getirecek bir okul açma düşüncesininde ABD de hazırlanan planlar doğrultusunda değerlendirilmesi gerekiyor.
Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul’da faaliyet gösteren Misyonerler ile İslamcıların işbirliği incelenirse, günümüzdeki senaryolar daha iyi anlaşılacaktır."
= kaynak: http://www.milliyetciler.de

FETHULLAH GÜLEN: CIA AJANIDIR

Fethulah Gülen’in iç yüzünü en iyi bilen kişi, Sibel Edmonds’dur. CIA’nın o günlerdeki dilmaç’ı (tercuman) Sibel Edmonds’dur.

Gülen’in ABD’ye gelmesi ile birlikte ABD’den oturum alabilmesi için CIA (Amerika Birleşik Devletleri Istihbarat Kurumu) çaba gösteriyor. Sibel Edmond Fethullah Gülen ile ilgili bütün yazışmaları bilen, üstelikte yazışmaları çeviren kişidir.
Sibel Edmonds’a göre Gülen’in Amerika’da oturum almasına destek olan kişi CIA’nın başında bulunmuş olan Graham Füller’dir. Bunun yanısıra ABD’nin Türkiye’deki eski Büyük elçisi Morton Abramowitz eski CIA ajanı George Fidas, ile başka 26 CIA görevlileridir.
Gülen’in yargıda bulunan belgelerinden Gülen’in CIA ajanı oldugu ayrıca Gülen’in gelirlerinin büyük bölümünün CIA’ca karşılandığı belirtilmiştir. Gülen ile CIA’nın iliskilerininde eskiye dayandığı açıklanmıştır. Bunun yarısıra Rus Gizli Bilgi Toplama (istihbarat) Kuruluşu FSB, de Fethullah Gülen örgütünün, bu örgüte bağlı okullarının CIA için birer öncü kuruluşları olduğunu açıklamıştır. Rus istihbaratına göre Gülen’e baglı SERHAD ile EFLAK işletmeleri (firma) ile Toros, Tolerans, Ufuk gibi vakıflar CIA için çalışmaktadır. Bunlar ile bunlar gibi Gülen’e bağlı çalışan kuruluşlar CIA’ya bağlıdırlar.
Yargı dosyasındaki bilgilere gore CIA Gülen’e yalnızca; gazete, tv yayını okullar, meslek kuruluşları kurması için 25 milyar dolar vermiştir.
Bir başka belgede de Amerika’nın (CIA) Kazak, Türkmen, Özbek, Kırgız, Azerbaycan bölgelerindeki gaz ile petrol yataklarını gelecekte ele geçirebilmek için bölgelerin İslamlaştırılması gerektiği, bunun içinde Gülen örgütüne 3 trilyon dolar aktarıldığı belirtilmiştir. Gülen’e ödenen paraların “Singjan Projesi” , “The Xinjiang Project" adı altında ödendiğini Amerika’da CIA ile çalışan RAND KURULUŞU, “RAND Corporation” 1998’de açıklanmıştır. Bütün bu bilgiler Sibel Edmond’un yayınlarında da açıklanmıştır. www.sibeledmond.com

“FETHULLAH GÜLEN’İN ORTA ASYA MACERASI”

Orta Asya ile Rus bölgelerinde etken yeri bulunan, Fethullah gülen örgütü konusunda da araştırmaları olan Dil Bilimcisi, Lokman Uzel’in 2000 yılında ORKUN dergisinde yayınladığı iki yazısında Fethullah Gülen’in okullarının ABD elçiliklerince yönlendirildiklerini, okullarda gizlice Atatürk düşmanlığı yapıldığını, okullarda Türkçe’nin göstermelik olarak işlendigini, okutulan gerçek dilin İngilizce olduğunu, Zaman gazetesininde satılmadıgını dükkanlara, üniversitelere yığınlarla konulduğunu, parasız olarak isteyenin aldığını dile getirmiştir.
www.turkeli.nl