Yargı belgeleri
Bu belge letsibeledmondsspeak.blogspot.com da yayınlanmıştır.
Yargı belgeleri gösteriyorki, CIA-eylemleri Orta-Asya’da Fethullah Gülen’in okulları aracılıgı ile yapılıyor.
Bu acı olayın ortaya çıkması Fethullah Gülen’in yeşil kart icin Philidelphia (PA) daki yargıya başvurması ile su yüzüne çıkmıştır. Bir ilkokulu bile bitirememiş olan 1998’den beride Amerika’da oturan Fethullah Gülen’e olagan üstü bir bilimci ‘propesor’ gibi oturum verilmiştir. Bu yargılama olayı Türkiye’de yayın yapan çok basın yayın kurumlarınca izlenmiştir.

Bu gizli belgeler Fethullah Gülen ABD’ye sığınmaya kalkınca ortaya çıktı. Bu belgeleri ilk ortaya çıkaranda yargının dilmaçlığını yapan Sibel Edmond olmuştur.

11.07.2008, Amerika
Yirmialtı (26) kişi Fethullah Gülen’in yeşil kart alabilesi için yargıçlara güven bildiren dilekçe yazmışlardır. Yazanların içinde eski CIA görevlisi George Fidas, Amerika’nın Türkiye’deki eski Büyükelçisi Morton Abramowitz ile CIA eski Başkanı Graham Fuller bulunmaktadır. Sibel Edmond’un “Belgelerle Gizli Devletin (CIA) Öncülükleri” yazısından anlaşılmaktadır.


Ben son gelişmelerle ilgili olarak görüşünü almak üzere Sibel Edmond’u aradım.
O dediki: “Siz bu konuyu bir bütün olarak görün. Sovyetler’in yıkılmasından sonra büyük devletler, bu bölgelerde, Orta Asya bölgesini gözetimi ile etkisi almak yarışı içinde idiler. Bunun ana nedeni bu bölge petrol, gaz, altın yatakları ile doluydu. İkinci nedende bölgenin uluslar arası alanda önemli yerde bulunuşudur (stratejik).
Geçmişe bakınca, birde Batı’ya olan güvensizlik nedeniyle bölge üzerinde doğrudan gözetim (kontrol) olanaksız olduğundan, onlara yakın bir yerde yaşayan toplum bu iş için gerekli görülmüştür. Bu nedenlede Türkiye bunun için aracı olarak seçilmiştir.
Nato üyesi olan, kukla yönetimli Türkiye, Orta Asya elleri (ülkeleri) ile bir dili konuşmakta, dinleride islam-sunniler. Türkiye’nin durumuda buna uygun oldugundan, bu iş için aracı edilmiştir.
Bu önceleri Orta Asya’da 10 yıllığına az sayıda petrol üreticisi, çeri (asker) ile savaş gereçleri üreten kişilerle yürütülen çok gizli bir çalışma idi. CIA ile bu güçler Türkler’i (Fethullah Gülen) uygulayıcı, Araplar’ı, Pakistanlıları’da islam adına işbirlikçi olarak seçti.
Bu illegal eylemler için Türkler (Fethullah Gülen) ile bazı belirli kişilerin kullanılanılmaları, 1996 yılına deyin gider, yaptıkları işlerse terörden tutunda uyuşturucuya deyin silah kaçakçılgından, kara akça (para ) aklamaya deyin dayanmaktadır.
Bu arada ben özellikle Fethullah Gülen konusunun yasal olmadıgını (illegal) açıklamak istiyorum. Ona verilen olanaklar, akçalar Amerikan kongresinden geçmemistir. Onun için yasal olmayan yollarla Fethullah Gülen’e ödemeler yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda yasadışıdır.
Bunuda belirtmeliyimki, benim yayınlarımdan Devlet Gizli İşler Galerisine “State secrets Privilege Gallery” bakınız, orada göreceksiniz, kişiler ne biçimde aşağıdaki olaylara sürüklenmektedir. Türkiye, Orta Asya, Pakistan ile Suudi Arabistan birlikte bu işe sürüklenmişlerdir.
State secrets Privilege Gallery” de adları olan çoğu kişiler, Fethullah Gülen’e bağlıdır. Bu kişiler birbiri ile birlikte çalışmak durumundadırlar.
Yine Sibel Edmonds’un elindeki belgeleri oldugu gibi çevirecek olursak: CIA nın elindeki “State secrets Privilege Gallery” de çalışan yetkililer, doğrudan kendi çıkarları için müslümanları kullanmak gereğini anlatıyorlar. Türkistan’dan* Orta Asya’ya Albaniye’ye deyin.

 

  • Burada Türkistan merkez olarak seçilmiştir.

ABD’DEKİ YARGI BELGELERİNE BİR BAKALIM.
Fethullah Gülen’in ilk Amerikaya sığınma başvurusu, Fethullah Gülen’in yasal olmayan biçimde CIA ile işbirligi nedeniyle benimsenmemiştir.

Fethullah Gülen’in örgütünün elindeki akça gücü, yargıyı bile Fethullah Gülen’in Iranla anlaştığı konusunda ikilige  (süpheye) düşürmüştür.
Yargı kurumu yetkilileri (adalet bakanlığı), Fethullah Gülen’in örgütünün elindeki akça gücüne, yaptıkları ödemelere, çok yüksek gideri gerektiren çalışmalara bakarak, bu işlerin yapılabilmesi için Fethullah Gülen’in Suudi Arabistan, İran, Türkiye ile gizli anlaşmalar yaptığını ileri sürmektedirler. Öncelikle düşünülen, Fethullah Gülen’in örgütünün giderlerinin bir kısmını CIA’nın ödediği yönündedir.
GÜLEN’IN VARLIGI:
Fethullah Gülen’in Amerika’ya sığınma işine bakan yargının ortaya çıkardığı belgeler arasında tartışmaya yol açan belgeler, Fethullah Gülen’in örgütünde dönen akcalarla (para) ilgili belgeler olmuştur. 25 milyar doların kanıtlanamayan kaynagıydı. Bu para yalnız okullar, universiteler, gazete ile tv yayını için ayrılmıştı. Yargı araştırma sonunda Fethullah Gülen’in kullandığı akçaların kaynağı konusunda, giderlerin ne biçimde yapıldığı konusunda da bir tutarlılık, belgelere dayalı işlem görememiş. Yasal olmayan işler olarak nitelemiştir.
GÜLEN’IN OKULLARI (medreseler)
Fethullah Gülen’in örgütünün 1990’dan başlamak üzere, çoğunluğu Orta Asya Türk ellerinde (ülkelerinde) Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Azrbaycan ile Rusya’da okullar açtıkları görülmüştür.
Bu okullar, belgelerden anlaşıldıgına göre CIA ile Devlet Güçleri’nin gizli biçimde ön çalışmalarını yaptıkları,  öğretmenlerin çoğunun gizli görevli olarak, bilgi toplamak için kullanıldıkları, çogunun diplomatik pasaportlar kullandıkları anlaşılmıştır.