Interview

Getuigeverklaring 2

bron: Verklaringen van ex-aanhangers, Nova Den Haag vandaag
gepubliceerd: 04.07.2008

Verklaring 2.1


Ik heb als student 8 jaar lang tussen de Nurcus gezeten in Nederland. Eigenlijk zijn de Nurcus verdeeld in verschillende groepen , de secte waar in in heb gezete zijn de beweging van Fethullah Gulens, tegenwoordig woonachtig in Verenigde Staten. Deze grote organisatie heeft zoals algemeen bekend mediagroep Zaman in opgericht; en een van de grootste tv zenders in Turkije. Voorts een van de grootste groep politici in Turkije. Voorts hebben ze een krant met miljoenenoplage welke ook in Nederland aan de man word gebracht. En ook vele internaten zoals Het Centrum in Rotterdam. Dit zijn zaken die voor iedereen openbare gegevens zijn. Echter dit is ook het enige wat wel in openbaarheid bekend is. De kern van de organisatie is geheim; het heeft vele aspecten waaronder; 1; onderwijsgroep; In bijna alle landen in de wereld waaronder natuurlijk ook in Nederland is deze goed gecamoufleerde groep erg actief op 3 niveaus; lagere school kinderen die worden begeleidt door middelbare scholieren 2; middelbareschoolkinderen die worden begeleidt en geindoctrineerd door universiteits studenten. 3; studentengroepen met studentenverenigingen waaronder de bekendste; Cosmicus. Alle universiteiten en hbos in nederland hebben studenten die op hun beurt nieuwe leden werven als ze nog niet komen van de internaten door heel nederland waar middelbare scholieren leven. Op zich is huiswerkbegeleiding en medestudenten helpen heel erg goed, echter deze groep is sectarisch georganiseerd met een groepsdenken waarbuiten deze leerlingen niet kunnen denken; een van de belangrijke kenmerken van een secte. Voorts geven de ouders van lagere scholieren tot en met de ouders van studenten jaarlijks een gift aan de organisatie. Dit geld-inzameling heet himmet -toplantisi. De ouders en leerlingen worden hierop afgerekend als ze niet een redelijke bijdrage doen; ook een van de kenmerken van een secte. Deze gelden zijn niet registeerd en wordenvoor het grootste deel gestuurd naar landen waar deze enorme organisatie ook actief is; bv turkmenistan of nigeria of indonesie, balkanlanden etc. De omstandigheden van middelbare schoolkinderen welke volledig worden geindoctrineerd met zogenaamde islamitische idealen zijn erg slecht; aan de andere kant zijn de ouders blij dat ze de puberende kinderen kwijt zijn; iedereen blij behalve de arme leerlingen; ze slapen met merdere jongens bij elkaar; er is geen sprake van enige privacy. Na jarenlange verblijf in de internaten is het psychisch niet meer mogelijk om je ervan los te maken; je krijgt schuldgevoelens. Voorts zijn de leerlingen eraan gehouden te leven , denken en doen zoals de Grote broers ze opdragen. Voorts word door psychische druk voor deze leerlingen bepaalt welke beroepskeuze ze het beste kunnen maken in de naam van de hoge idealen. Een ander erg kwalijke aspect is dat deze leerlingen hun ouders niet meer respecteren en niet luisteren als ze niet leven volgens de normen die de groep ze oplegt; psychisch verwijderen van hun ouders; hier heb je je soldaatjes die alleen op de pas van hun Abis lopen.De abis zijn weer gebonden aan de provicie hoofden,deze weer aan de landhoofden . Dez eweer aan Fethullag Gulen. 2;commerciele groep; deze verhuurd huizen en internaten waar de ouders voor betalen. Voorts word alles ingekocht bij handelaren voor de internaten. Voorts word ook van de ouders indirect verwacht dat ze hun inkopen doen bij hun groepsverwanten. 3; Politieke tak van deze mafiaachtige organisatie; de Turkse regering , voorts de militairen hebben erg veel hooggeplaatste mensen in hun midden. Deze mensen bekleden functies in alle lagen van de maatschappij. Dezelfde structuur is in Nederland bijn klaar Veel van hun leden zijn actief binnen de Nederlandse politiek; nu nog vooral plaatselijke besturen; landelijke bestuur in vorm van parlementsleden volgt nog. Hun politieke netwerk is vrij groot in alle politieke partijen nu nog lokaal.
Islam en dialoog; het meest kwalijk vind ik deze deel; weer een mafiastructuur die een voor mijn onaantastbare geloof misbruikt voor hun belangrijkste doelen; 1; politieke macht overal ter wereld; ze zijn hard op weg 2; finaciele macht; zijn nu al de rijkste groepering in Turkije; deze groep sluit anderen uit van deelname ook in Nederland; Alles wat ze doen met de indoctrinatie van de leerlingen en een aparte groep vormen, welke ze tevens altijd zullen ontkennen druist in tegen alles wat de islam wil; openheid eerlijkheid tegenover iedereen; wel of niet gelovig laat staan wel of niet moslim; er mag geen onderscheid gemaakt worden. Tevens is de famile een belangrijke hoeksteen van de maatschappij,waarbij je de verantwoordelijkheid van de ouders niet mag ontnemen; dit doen ze ook.Voorts hebben kinderen vanaf hun pubertijd extra behoefte aan privacy; dit ontnemen ze ook; ze creeren goed luisterende soldaatjes voor hun doelen; die paar studenten die wakker worden word als afvallig beschouwd en in de gaten gehouden dat ze hun geheimen niet openbaar maken. hiermede dus wel.

Verklaring 2.2.

Ik ken deze beweging in Nederland sinds begin jaren negentig. In Turkije ben ik 7 jaar actief geweest als leerling. Ze zijn in vijf takken georganiseerd. 1;onderwijs; vb; internaten in diverse steden in Nederland. Zoals Rotterdam, Amsterdam Dortrecht en Nijmegen. De bekendsten zijn de Akyazili Internaat en Het Centrum in Rotterdam en studenten vereniging Cosmicus, Witte Tulp en Lucerna. 2;Islam en dialoog; door misbruik maken van islam komen ze in contact met diverse cristelijke en humanistische organisaties in aanraking.Recent opgerichte dialoogacademi is een voorbeeld van om met anderen incontakt te komen. En bij deze organisaties lanceren ze zich als een hele moderne en integreerde mosims.Hoewel binnen de groep het tegenovergestelde word geindoctrineerd en geleefd. Vooral antiintegratie en erg veel negativiteit en wantrouwen zijn overheeersend over de Nederlandse samenleving. 3;Politieke netwerk; ze zijn binnen diverse partijen vertegenwoordigt. De tweede agenda is wel een van 1 gedachtengoed; deze echte netwerk misbruikt de nietvermoedende nederlandse goedwillende netwerk voor hun doelen. 4;Commerciele netwerk; ze zijn erg goed georganiseerd in alle landen van de wereld. Een goed voorbeeld is dat zij reisjes organiseren naar Turkije voor nederlanders om ze daar in te pakken. Zelfs hebben zij diverse ondernemersnetwerken in nederland. De bekendste is Hogiaf en Anifer .Recentelijk heeft deze ook een soortgelijke reis georganiseerd . 5;Media; bekend zijn Samanyolu Tv internationaal, Feza TV en de krant Zaman, Zaman word maandelijks, wekelijks en dagelijks uitgebracht. Echte oplagen van de wekelijkse word geschat op 10 duizend in Nederland; dit is een breik van 10 duizend families in nederland.
Dit is vooral gegroeid na het halve ondergang van Milli Gorus in Nederland. Veel van deze kranten worden kosteloos her en der verspreid. Veel Nederlanders voelen zich vereerd als zij een keertje in deze krant staan.

Verklaring 2.3


Ik verklaar dat ik vijf jaar lang lid ben geweest van de Nurcu gemeenschap. Tijdens dit lidmaatschap heb ik verschillende functies bekleed binnen de gemeenschap. En ik verklaar het volgende:
Ik verklaar dat:
· De Nurcu gemeenschap niet officieel geregistreerde gemeenschap is, maar die wel door de Turkse gemeenschap gekend wordt als de Nurcu's.
· Deze gemeenschap Islamitische idealen heeft.
· Zowel het bestaan van de gemeenschap als de Islamitische idealen zullen door de leden altijd ontkend worden.
· Strategie van ontkenning is voorkomen dat, als ze ooit negatief in het nieuws komen dat ze altijd kunnen ontkennen dat ze een gemeenschap zijn.
· Een andere reden voor ontkenning is dat ze niet traceerbaar zijn.
· De leider van deze gemeenschap, in Turkije geboren, maar nu in Verenigde Staten woonachtige Fethullah Gulen is.
· Deze gemeenschap wereldwijd actief is. Thuisbasis en 'geboorteplaats' van deze beweging/ gemeenschap Turkije is.
· In Europa zijn ze oa actief in Nederland.
· In Nederland heeft deze gemeenschap tientallen stichtingen, waaronder, SEMA in Nijmegen, Het Centrum en Akyazili in Rotterdam. Lucerna in Tilburg en Stichting Witte Tulp in Almere.
· Time Media Groep, waaronder de krant Zaman, de tv zender STV, Cihan Haber Ajansi, het tijdschrift Aksiyon vallen is de media orgaan van deze gemeenschap.
· Stichting Cosmicus en Dialoog Academie zijn twee andere organisaties die ook officieus zijn verbonden aan deze gemeenschap.
· De Nurcu's, ook wel Hizmet genoemd door de leden, vooral actief zijn op het gebied van onderwijs en media.
· In Nederland minstens één school hebben, gevestigd in Rotterdam, onder de naam Cosmicus College.
· Het doel van deze gemeenschap is het bekeren van niet-moslims tot de Islam en zo een bepaalde Islamitische macht te creëren.
· De gemeenschap heeft een ingewikkelde organisatorische structuur. Maar uiteindelijk is er één leider die verantwoordelijk is voor de activiteiten in Nederland.
· Deze persoon de verantwoording legt aan Fethullah Gulen.
· Uit mijn ervaring kan stellen dat de onderwijskwaliteit die deze gemeenschap biedt slecht is.
· Geboden onderwijs is niet integratie bevorderend.
· De leden van de gemeenschap sociale en psychologische druk krijgen.
· Er zijn bepaalde leefregels waar elke lid aan moet houden.
De imam van de regio waarin je woont bepaalt met wie jij trouwt
· Deze leefregels zijn oa het lezen van bepaalde boeken, naleven van Islamitische regels, niet te vaak naar buiten, altijd luisteren naar je superieur, gehoorzamen van de superieur en nog veel meer.
· Deze regels zijn ervoor om de sociale druk te kunnen uitoefenen en controle te hebben over de leden.
· Deze gemeenschap collecteert op diverse manieren honderdduizenden tot miljoenen euro's alleen in Nederland.
· Er wordt geen melding gedaan van deze collectie bij de overheid of belastingdienst.

 

 


 

Gulen: Jihad moet nu direkt plaats vinden. (zie feiten)

Gulen: De Europeanen en de Turkse arbeiders zijn de ongelovigen en gaan zeker de hel in. (zie feiten)

Sibel Edmonds:

"Gulen, spion van de CIA.
Het feit dat de aanklagers in de rechtbank documenten citeren die claimen dat Gulen ten dele gefinancierd is door de CIA"

 

 

 

 

Meer Info

Video's
Foto's
Belangrijke figuren
Dissidenten
Uitspraken
Illegaliteit
Netwerken
Recrutering
Schandalen
Het laatste nieuws