Home > Feiten

Fethullah Gulen: "Zij gaan ook naar de hel"

Quotes uit een boek van Fethullah Gulen, onder schuilnaam Fettah Sahin.

Wat gaat er gebeuren met de mensen die in niet-moslimland geboren zijn?
“ De mensen die buiten de moslimlanden geboren zijn zoals Parijs. London en Moskou, omdat ze niet de mogelijkheden hebben waar wij over beschikken. Wie van de ongelovigen de uitnodiging om tot de Islam over te gaan van die islamieten niet accepteren en niet positief beantwoord worden, zij gaan naar de hel. Niet alleen de hunnen maar ook die in ons land geboren zijn en niet de opdrachten van Mohammed opvolgen, zij gaan ook naar de hel.” (blz. 61 /62).

Hij vertelt in zijn boek over de rekrutering door islamieten indertijd gedaan zijn. En uiteindelijk veroordeelt Fethullah Gulen de muslims die in de niet- moslimlanden leven, omdat ze de mensen die niet muslims zijn niet gerekruteerd hebben. Bijvoorbeeld de islamitische minderheden, die in Parijs, London en New York leven. Achteraf zullen ze er spijt van krijgen en zeggen: “wat jammer voor ons, wij konden die mensen niet laten bekeren.”
Over Europeanen zegt hij het volgende.
“Degene die de onzen uit de islam weg willen nemen, ik zal dit met hun eigen woorden verduidelijken: ‘Ze hebben onze natie een levensstandaard beloofd , precies zoals dat in Europa is. Er zijn 150 jaar voorbijgegaan, en nog bedelen wij nog aan de poorten van Europa. Er is bijna niets veranderd. Je kunt niet zeggen dat we een millimeter vooruit gekomen zijn. Van toen tot nu toe heeft het westen ons als een slaaf en bedelaars gezien. Voor een paar centen hebben ze hun land en familie achter gelaten en zijn ze slaaf van het westen geworden.
Waarom zijn de christenen en de joden niet tot moslim bekeerd zijn, omdat islam door de slaafjes en bedelaars vertegenwoordigd wordt in het westen.
Vandaag de dag is de islam niet goed georganiseerd en niet goed vertegenwoordigd en nog steeds bedelen ze aan de poort van Europa.
Vijftig keer krijg jij knock-out toestanden, vijftig keer bij hun deur komen staan, en tegenover die slaven, bedelaars van het verleden (van Europa, vert.) met angst sta je tegenover hen, zou het westen nooit naar jou luisteren, ze zouden nooit naar je messages luisteren. Als wij net als vroeger met groot machtsvertoon de islam kunnen vertegenwoordigen en staan wij aan de poort van Europa, zullen de Europeanen ons accepteren. De Europenen willen niet de religie van hun slaafjes die arbeid verrichten in hun land, accepteren. Europeanen hebben er gelijk in. In de toekomst zullen er vragen komen richting Europeanen en ook richting de mensen die de hakketakislam vertegenwoordigen. De oplossing van F. G. voor de niet-moslimse wereld te islamiseren In de wereld komt er een verandering, Turkije Egypte en Turkestan (Centraal-Azie) zichzelf verbeteren. Ze zouden de wereld een ander gezicht willen geven en zouden ze niet uit zichzelf kunnen regelen, dan pas gaan wij een goed plekje in de wereld nemen. Dan zal de wereld in het oosten en westen naar ons luisteren.

"Huiswerkklub dekmantel Turkse prediker Fethullah Gulen."

Agnes Jongerius voorzitter van de vakbond FNV: "In tussen zijn er aanwijzingen dat die begeleiding wordt gebruikt voor het werven van jongeren voor de Gulen beweging"

"De Witte Tulp zou behoren tot de omstreden beweging van de Turks-islamitische prediker Fethullah Gulen."

Volkskrant, 19.11.2010

 

 

 

Meer Info   

Video's
Foto's

Belangrijke figuren

Dissidenten

Uitspraken 

Illegaliteit
Netwerk

Recrutering 

Schandalen

Het laatste nieuws