Home > Feiten

Betrokkenheid van vrouwen bij de opleiding tot Jihadstrijder.

bron: http://www.fethullahgulen.info/

Dünden Bugüne Ishyk Evler -2-

Een boek in Alma Ata spreekt over twee mensen die “dinges” (geheime dingen zoals Jihad) bespreken. (Eyup Can)

Juist zijn er zulke dappere mannen, zulke jonge strijders. Ze kunnen rechtstreeks aan het werk, ze worden niet door boodschappen doen en winkelen belemmerd. (Nur 37) Er is ook plaats voor vrouwen in de internaten. De vrouwen werden een soort mannen genoemd. Wanneer iedereen bezig is om zich populair te maken en veel mensen zichzelf in eigen huis opgesloten hebben, zijn er ook gelijkertijd vrouwelijke strijders, die sterker zijn dan mannen.
Ja, van de eerste tijd af aan, samen met de strijders heren S?dd?k Süleyman, Hulûsi Efendi, Hüsrev Efendi, vochten de vrouwen die wij ook kennen, in de orlogen Bedir en Uhud mee. Ze waren net als de schaduw van de helden  zoals  Nesibe Hatun ve Sümeyra Han?m. Dit zijn de juiste voorbeelden van jihad-strijders en ze zijn niet achtergebleven bij de mannen. Vandaag zijn de licht uitstralende huizen / internaten  nog steeds de verblijfplaats verleend aan de jihad-strijders. 

 

Mederne jihad strijders
Hierboven roept Fethullah Gulen de vrouwen op om zich op de Jihad voor te bereiden. Deze vrouwen moeten lijken op vrouwen uit het verleden, uit de tijd van de profeet Mohammed, in de zin van oorlog voeren. (Jihadstrijd)

Het originele stuk: "....Ayr?ca bu âyet-i kerimede ilk dönem itibar?yla dâvâya çok
az kad?n?n gönül vermesi veya Arapçadaki ta?lip mülahazas?yla, "O evlerde oturan öyle erkek o?lu erkekler, öyle yi?itler vard?r ki, ne al??-veri?, ne çar??-pazar.. onlar?, yapmak istedikleri ?eylerden al?koyamaz" (Nur/37) denilerek sadece erkeklerin ismi zikredilmi?tir. Fakat yukar?da i?aret etti?imiz gibi, burada ta?lib tarikiyle kad?nlara da i?aret edilmi?tir. Öyleyse "ricâlün" ayn? zamanda "erkek o?lu erkek kad?nlar" demektir. Yani âlem, makam-mans?p deyip ?öhrete kilitlendi?i, tenperverli?e gömülüp bak??lar?n buland???, çoluk-çocuk deyip evlere tak?l?p kald??? ve bu duygu, bu dü?ünce ile ?ahlanm??, iradeli erkeklerinki kadar güçlü erkek o?lu erkek kad?nlar da var denmektedir.

Evet ilk dönem itibar?yla, S?dd?k Süleyman, Hulûsi Efendi, Hüsrev Efendi gibi kahraman erkeklerle beraber, az da olsa bizim bile tan?d???m?z baz? kad?nlar vard?r ki, Bedir'de, Uhud'da.. kahramanca sava?a i?tirak eden Nesibe Hatun ve Sümeyra Han?m'?n gölgeleri gibiydiler. Evet i?te bunlar, kad?nl?klar?na ra?men, bu yüce dâvâya sahip ç?k?p erkeklerden geri kalmam??lard?. Bugün de ???k evler yine bu kahramanlara dâyelik yapmaktad?r."
.......

  • M.b.t. Gülen : fethullah.gulen@yahoo.com

 

"Huiswerkklub dekmantel Turkse prediker Fethullah Gulen."

Agnes Jongerius voorzitter van de vakbond FNV: "In tussen zijn er aanwijzingen dat die begeleiding wordt gebruikt voor het werven van jongeren voor de Gulen beweging"

"De Witte Tulp zou behoren tot de omstreden beweging van de Turks-islamitische prediker Fethullah Gulen."

Volkskrant, 19.11.2010

 

 

Meer Info

Video's
Foto's

Belangrijke figuren

Dissidenten
Uitspraken
Illegaliteit
Netwerk
Rekrutering
Schandalen
Het laatste nieuws