Columns

Slotwoord

gepubliceerd: 15.02.2009

Fethullah Gülen: Turkse voorvechter van de Turkse Geheime Dienst(MIT) en CIA.

door Djayzan, Voor alle lezers

-
Hoofdstuk V

- In Nederland was men aan het begin actief m.b.t . de beweging van Fethullah Gulen. Een onbekende kracht/macht heeft drie infiltranten uit de lijst van de politieke partijen voor de parlementsverkiezingen van november 2006 geschrapt en daarbij een  verklaring doen uitgaan die niets met de zaak te maken had. Het zou gaan om niet erkennen van de volkenmoord op de Armeniers. Dit is gebleken, nadat zij wel voor de gemeenteraden zijn gekozen. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat ze gevaarlijk waren voor de Tweede Kamer.
Het bevreemdt ons, dat een Marokkaanse spion – overigens met een progressief profiel - in het openbaar ontmaskerd is waarna de minister van Buitenlandse Zaken actie heeft ondernomen m.b.t.  de betreffende autoriteiten in Nederland en Marokko en hun dringend verzocht  hiermee te stoppen, terwijl dit verkiezingsschandaal niet is aangegrepen om openlijk  en op gelijke wijze te protesteren tegen bemoeienis vanuit de Turkse staat.  

-Alle aanwijzingen uit het verzameld en hier getoond materiaal geven aan dat Fethullah Gulen’s beweging niet onschuldig is,
maar zich verschuilt achter alle respectabele thema’s die door de beweging naar voren gebracht zijn en worden. Daarom juist willen de opstellers van dit document een grondig onderzoek door de Tweede Kamer.
- Met deze publicatie is het geheime karakter van de beweging doorbroken. De bewijzen zijn zo overduidelijk en hard en in groten getale aanwezig, dat een onomkeerbaar proces in gang is gezet.

 

 

 

 

 BIJLAGEN

 

Tekstbijlage 1  “ALPERENS” / JIHAD-STRIJDERS  binnen de organisatie.
Citaat uit: (Aksiyon, tijdschrijft van Fethullah Gülen. (13-19 juli 1996), blz.28)

Deze jonge mannen (......)die “ALPERENLER” /strijders worden genoemd, weten bijna allemaal op welk tijdstip en in welke eeuw ze leven en elk van hen spreekt minstens een van de vreemde talen, plus doen ze mee met gebed en ze geven voldoende ruimte voor hun religie in hun  leven.
Wij zien wel een nieuw type /soort jongeren. Ze zijn model /voorbeeld voor het jaar 2001, zo luidde zijn antwoord op vragen van de nieuwe jongeren. 
Ze hebben een belangrijke taak   als vrijwilliger te realiseren. Ze gaan over de Turken en Turkije daar vertellen en verlichten, vooral over het onderwijs en andere gebieden. Ze gaan dat doen met behulp van vrijwilligersverenigingen in vele landen in de wereld. Ze willen er niet rijk van worden en niet de eigen belangen behartigen daar in de landen, waar ze gaan werken.
Ze willen alleen maar over Turkije en de essentie van de mensheid vertellen, hoewel een deel van de jongeren hun tijd om acceptabele redenen in het café doorbrengen en plannen maken voor een aanslag in hun geheime woningen.
Hun vertrek naar Centraal Azië, Kafkazië en het Verre Oosten mogen ook als historische terugkomst van de ALPERENLER /de martelaren uit de Ottomaanse tijd genoemd worden.

Ps. De alperens bestaan ook in Nederland. Ze werken samen met de Fethullah Gülen beweging.

ALPERENS/JIHADSTRIJDERS VAN FETHULLAH GULEN

Tekstbijlage 2
Citaat uit: Bashechmediler “Ze hebben zich niet laten omverwerpen” van ALPERENS Yusuf Arpacik.
12 Eylül öncesi ya?anan olaylar?n içinde yer alan Yusuf Arpac?k', 'Ba?e?mediler' isimli kitab?nda Gülen'in kendilerine, "Allah k?l?c?n?z? keskin etsin" dedi?ini anlat?yor.

 

Fethullah Gülen: Allah k?l?c?n?z? keskin etsin!
Zorlu geçen takip günlerinden sonra ?zmir'e giden Arpac?k, bir ba?ka firari arkada??yla birlikte Bornova'da bir camide cuma namaz? k?l?yorlar. ?öhretini duyduklar? Cuma imam?n?n hararetli vaaz?ndan etkileniyorlar. Namaz sonras?nda camiinin küçük odas?nda Hocaefendi ile özel bir görü?me yap?yorlar. Hocaefendi firari olduklar?n? bildi?i iki delikanl?y?, "Ben de hapishanede yatt?m. 1960 senesiydi. Yüce Allah sizin k?l?c?n?z? keskin etsin. Bu ülkenin kurtulu?u sizin elinizdedir. Ülkücüler olmasayd? bu ülke i?gal tehlikesiyle kar?? kar??ya kalm??t?. Siz milli direni?i temsil ediyorsunuz. Siz olmazsan?z Türkiye Afganistan'a dönecek. Allah yard?mc?n?z olsun" sözleriyle u?urluyor. Arpac?k devam?n? ?öyle anlat?yor: "Samimi bir veda ortam?ndan sonra oradan ayr?l?yoruz. Daha sonra isminin Fethullah Gülen oldu?unu ö?rendi?imiz, dönemin a??r ?artlar?n? kavram?? olan bu hoca efendi ülkenin buhranl? döneminde canlar?yla sava?anlar? dualarla yolcu etmi?ti."

Yusuf Arpac?k (jihadstrijder van Fethullah Gulen en de Grijze Wolven), die mee gedaan heeft aan de terreuracties van voor 12 september 1980, vertelt in zijn boek, genaamd “Ze hebben zich niet laten omverwerpen”, dat Fethullah Gülen hen warm opgevangen heeft en zei:“ Moge God jullie zwaard scherp maken” 

Foto:

Fethullah Gülen: “Moge God jullie zwaard scherp maken”  .......

 

Fethullah Gülen zei verder:
“Ik heb ook in de gevangenis gezeten. Dat was 1960. De grote God moge jullie zwaard scherp maken. Jullie zijn de enige, die het land kunnen redden. Als de GRIJZE WOLVEN niet bestonden, was dit land bijna zeker bezet. Jullie vertegenwoordigen het nationale verzet. Als jullie er niet zijn, zal Turkije op Afghanistan lijken. God moge jullie helpen”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cengiz Aytmatov: "In de media lees je over Fethullah Gulen altijd een leuk verhaal, dat helaas niet klopt."

 

 

 

Blz. 13.
Nuri Gürgür, bekende Grijze Wolf en   Voorzitter van de (Türkocaklar?) (Türkocaklar?), de georganiseerde Grijze Wolven en Voorzitter van de Kamer van Koophandel in Ankara, neemt de richtlijnen over van de bekende Nationalist Ziya Gökalp.

 

Door de Fethullah Gulens scholen:
“Het is belangrijk om te zien dat de droom van de Grote nationalist Gaspirali zich aan het realiseren is in de enorm grote landstreek  Turkistan.” Gasp?ral?n?n hayallerinin Türkistan bozk?rlarinda yesermekte oldugunu gormek her aç?dan büyük önem tasiyor.
(Serif Ali Tekalan, AK ASYA Hikayeleri, Isvicre’den-Mogolistan’a, ZAMAN,
blz. 131)

In Astana zijn er 36 leerlingen afgestudeerd. de leerlingen begonnen aan het afscheidsfeest met een prachtig Turks  nationaal liedje.

(De schrijver, Y?lmazer Türköne, voormalige adviseur van Nationalistische Partij (MHP), merendeel van de aanhanger van de ‘Grijze Wolven’, is nu een van de vertrouwelingen van de NURCUS beweging.)

Asker konusunda; Gurbet ufuklar?, 206-207

Bütün karga?alar, huzursuzluklar ve nihayet y?k?l? lar, hep onun kendinde olmad?g? zamanlara rastlar. Bütün irfana eri?, kendine geli? ve dirili?ler ise, onun zinde ve canl? oldugu günlerde görülür.

Medrese, tekke, k??la birligi, k??la; iç dünya da disiplin, dis dünyada da aç?l?m  ve her türlü tehlikeye kar?? devleti, milleti, milli ruh ve dü?ünceyi muhafaza etme vazifesini üstlenmi?tir. K??lan?n as?rlar boyu yapageldigi bu hizmetler onu milletin karakteri ile butunle?tirmi?tir. Zaten ba?kada du?unulezdi. Zira o bu milletin bagrindan ç?kan  bir kurumdu. Í?te bu du?unceler bana y?llar once sizin soruda i?aret ettiginiz cumleyi söyletmi?ti: Askerlik meslegi, milli seciyemizin önemli bir rüknudür. (Fethullah Gülen, Gurbet Ufuklar?, blz. 201-202)

 

De samenvoeging van scholen+mystieke plek van gebed+leger betekent: innerlijke
discipline, open naar buiten en de taken, als de staat  tegen alle gevaren beschermd wordt, en de nationale ideeen en het nationale gevoel worden versterkt.

 

 

 


 

Gulen: "Jihad moet nu direkt plaats vinden."(zie feiten)

Gulen: "De Europeanen en de Turkse arbeiders zijn de ongelovigen en gaan zeker de hel in." (zie feiten)

Sibel Edmonds:

"Gulen, spion van de CIA.
Het feit dat de aanklagers in de rechtbank documenten citeren die claimen dat Gulen ten dele gefinancierd is door de CIA
"

Cengiz Aytmatov: "Gulen is tegen de westerse beschouwing"

 

 

 

 

Meer Info

Video's
Foto's
Belangrijke figuren
Dissidenten
Uitspraken
Illegaliteit
Netwerken
Recrutering
Schandalen
Het laatste nieuws