Columns

Inleiding
gepubliceerd: 15.02.2009

 

Fethullah Gülen: Turkse voorvechter van de Turkse Geheime Dienst(MIT) en CIA.

door Djayzan, Voor alle lezers


Kenan Evren, Fethullah Gülen, Mehmet Eymur,  resp. de leider van de staatsgreep door het leger in 1980, de leider van de Nurcus sekte van af 1970 en het hoofd van de Afdeling contra terreur van de Geheime Dienst van 1965 tot 1998; Alle drie zijn vanaf 1980 in heel korte tijd populair geworden in Turkije en bekend geworden in de hele wereld. Zij vergaren roem, rijkdom en macht tot aan de dag van vandaag. Samen vormen zij “het lichaam” van de Fethullah Gulen / Nurcus beweging.

 

Hoofdstuk 1: inleiding, een eerste kennismaking met Fethullah Gulen beweging/Nurcus

Fethullah Gülen, een fenomeen.
Fethullah Gülen, een Turks prediker die in eigen land omstreden en veroordeeld is omdat hij het seculiere karakter van Turkije in gevaar zou brengen, maar hij  vluchtte naar Amerika om gevangenisstraf te vermijden. Hij staat daar onder de bescherming van de geheime dienst. In ruil voor informatie uit Centraal Azië, Irak en Oost-Turkije.
Hij krijgt ineens in een snel tempo zonder enige twijfel grote bekendheid in de hele wereld en in Nederland. Meestal in positieve zin. Omdat ze ter wereld goed georganiseerd zijn en steun van een deel van de Turkse staat, Amerika en Europese landen krijgen.(Turkse, Amerikaanse en Europese ambassadepersoneel zijn altijd aanwezig bij hun activiteiten.) (Serif Ali Tekalan, Isvicre’ den Mogolistan’a, Zaman, p. 229, Istanbul-2005), (Rotterdam, Kralingen, Echo, 4 oktober 2010)

Hij werkt in wezen niet net als de andere organisaties die wij kennen.
Niettemin gebeuren er geheime dingen binnen deze organisatie, waardoor ze van verschillende soorten kwaadaardige praktijken verdacht worden. (www.sibeledmond.com)
De meeste kritiek van tegenstanders richting deze organisatie komt via geruchten en roddel naar buiten. Omdat de mensen daarachter altijd met harde hand worden “afgehandeld” binnen deze organisatie. 

Wie is Gülen eigenlijk en wat zijn zijn principes?
Zijn jeugd jaren:
Fethullah Gülen wordt 1938 geboren, als tweede kind van een gezin met acht kinderen, in stad Erzurum, kleine stadje Pasinler, het dorp Korucuk, een dorp in het oosten van Turkije. Zijn vader Ramiz is een dorpeling, zonder beroep en zijn moeder Refia is analfabeet, zorgt voor het huishouden. Fethullah Gülen heeft zijn basisschool opleiding verlaten, nadat hij 3 jaar op de zelfde school had gezeten. Als jong schoolverlater krijgt Gülen koranles van de plaatselijke imam.
Zijn beroepsleven:
Hij werkte in Edirne (1959), in het westen van Turkije. Daarna werkte hij vier jaar als voorganger, totdat hij in 1966 als prediker wordt aangesteld in de seculiere stad Izmir. Daar mocht hij zich nestelen. Van dan af zal hij geleidelijk aan uitgroeien tot een van Nurcus meest populaire predikers en geestelijk leiders binnen de Nurcus- beweging.  (kaartje)
Nadat hij gebroken had en een andere richting was gegaan en hij zichzelf als geestelijk leraar en opvolger van Said-i Nursi (1876-1960 politiek actieve prediker) had aangewezen, kreeg hij vele negatieve reakties binnen de Nurcus sekte (1970). Sindsdien wordt ook wel van de Fethullah Gulen-beweging gesproken.
- Toen hij aan niet-officiële religieuze activiteiten (koranles thuis aan kinderen en jongeren) deed,  heeft hij zijn best gedaan voor de Turkse autoriteiten om terroristische elementen op te sporen. In de tweede helft van de jaren ’70 begon hij in dit werk directe steun van de geheime dienst te krijgen. Hijzelf werd binnen de ultra-rechtse MHP geparachuteerd door de afdeling anti-terrorisme. De reden hier van is dat daarmee de jongeren en studenten van MHP klaar gestoomd worden voor de toekomstige Jihad. Hiermee hebben hij en zijn leidsmannen toegang verkregen tot de bestaande studentenhuizen van MHP. Hij heeft voor dit doel een heel hoog bedrag geld als gift gedoneerd. (Nedim Sener, Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaat, p. 41) Eenmaal hiermee zijn positie gevestigd, werd het beheer van de studenten- huizen van alle richtingen die onder het toezicht van de staat stonden, aan hem toevertrouwd door de liberale politicus Demirel (van de DP en DYP) en de linkse Ecevit (van de DSP).  
Onder het mom van religie heeft hij zo de vrije hand gekregen om namens anti-terreureenheden van de verschillende regeringen, bij grote groepen studenten en scholieren te infiltreren in de moderne en seculiere steden zoals Izmir, Istanbul en Ankara.
-Voor zijn activiteiten is hij daarna beloond. Hij heeft toen ook zijn goedkeuring aan het militaire regime van 12 september 1980 gegeven. Binnen  de kortste keren kreeg hij door zijn positieve uitspraken m.b.t. het regime, de republiek en het leger de bevoegdheid van geestelijk leraar voor de koranschool aangewezen, hoewel hij er niet voor gestudeerd had. Dit is voor hem de eerste stap geweest op weg naar een carriere in staatsdienst, omdat hij er goed voor betaald werd.
- Islamitische principes worden door Gülen vanaf dat moment afwijkend van de traditie uitgelegd met het oog op de staatsopvatting van de islam (de zogenaamde Turk-islam). Daarna is hij voor Turkije de man geworden van het zogenaamde turanisme (een groot Turks land maken zoals het oude regiem van het Ottomaanse Rijk).
Hierdoor werd hij acceptable voor de geheime organisatie Ergenekon met welke hij nauw samenwerkte. Totdat hij zelfs voor deze organisatie te groot werd. (Nedim Sener, Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaat, p.34.)
- Typerend voor zijn periode in de Verenigde Staten vanaf 1997, zijn de thema's in zijn preken en publicaties die in het volgend hoofdstukje onder ‘specifieke kenmerken’ worden behandeld (intussen verschenen al zo'n vijfentwintig boeken van zijn hand en worden ze verplicht gesteld en verkocht aan de sekteleden).
Nog enkele persoonlijke gegevens:
Hij is altijd bewust ongetrouwd gebleven.
Hij heeft altijd veel ziekte’s gehad zoals suiker, hartziektes, hoge koorts.

 

Specifieke kenmerken van Fethullah Gulen zijn:
-Anticommunistisch: Hij is een lid van de gelijknamige beweging. Fetullah Gulen heeft de vereniging “bestrijding tegen het communisme” (Komünizmle mücadele derne?i) in Erzurum opgericht., (Nedim Sener, Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gulen ve Cemaat, p. 32-33)
- Hij wil geen hand geven aan de vrouwen. ( Hurriyet, interview met F.G. 20 januari 1995)

- Hij volgt de islamitische opvattingen van de Turkse staat /Turk-islam (terwijl hij beweert dat hij onafhankelijk is) (bron). Turk-islam is de  doctrine van de nationalistische partijen.
- Hij beschikt over een nationale, breed functionerende organisatie. D.w.z. is in heel Turkije actief.
Manipulatieve, politieke bezigheden:
- Fethullah Gulen beheerst veel politieke partijen en bezit veel grote media. Hij is hierin te vergelijken met Berlusconi in Italie. Erdogan is hem hierin gevolgd. Rafsanjani is een voorbeeld in Iran.
- Hij spreekt religieus, maar hij treedt  nationalistisch op.
- Hij krijgt ondersteuning van alle achtereenvolgende staatshoofden en regeringen van links tot rechts in Turkije.
- De organisatie is niet alleen spiritueel bezig, maar houdt zich ook bezig met allerlei wereldse zaken, van handel tot onderwijs en van fabrieken  tot missionaire activiteiten.
- Hij beveelt zijn militanten aan om een ascetische levenswijze te voeren.
- Hij drukt zijn volgelingen op het hart zich in woord en gedrag verre te houden van vastgoed, sexuele activiteiten en sociale bezigheden en wijst hen hierop:
"Iman edip te hicret edenler ve Allah yolunda mallar?yla, canlar?yla mücadelede bulunanlar rütbe bak?m?ndan Allah kat?nda daha üstündürler. Kurtulu?a erenler de i?te onlard?r.” (tevbe, 9/20) (M. fethullah Gulen, Kurandan Idrake Yans?yanlar,179,Zaman, Feza gazetecilik A. ?, Istanbul-2000)
Nadat ze bekeerd zijn en op hun  weg naar God strijd voerden met hun vastgoed, met hun ziel / leven, worden ze beter/hoger bij God. Ze zijn degenen die worden verlost /bevrijd.” (Korantekst tevbe,9/20)
 - Hij kan gewelddadig zijn als het nodig is. Dit geldt zowel voor mensen van binnen als van buiten de beweging.(zie bijlage)
- Fanatisme/ extremisme
Hij predikt aan zijn mensen, dat moslims volgens hem “altijd op de ongelovigen (kafirler) en spelbrekers (münaf?klar) moeten letten”.  Çünkü  “Onlar sag?rlar, dilsizler, körlerdir; bu sebeple onlar (içinde bulunduklar? halden) geri dönmezler. (Bakara, 2/18)”  (M. fethullah Gulen, Kurandan Idrake Yans?yanlar, 41,Zaman, Feza gazetecilik A. ?, Istanbul-2000)

Omdat “ze doven, stommen, blinden zijn. Daarom worden ze niet bekeerd”. (“Ze blijven leven zoals ze zijn”.), (Korantekst Bakara, 2/18)

 

Samenvattend belang van Fethullah Gulen voor de Turkse samenleving en in het buitenland:

Hodja efendi' (geestelijke leraar) wordt Gülen in Turkije genoemd. Hij ontleent zijn reputatie niet in de laatste plaats aan zijn rol als volksopvoeder.
Daarom wil de Turkse staat/de geheime dienst via hem de laagste laag van de maatschappij bereiken (Krant Hürriyet, 26 januari 1995, p.15)
 en controleren. Hij beklemtoont daarom, als tegendienst, bij voortduring het belang van een hem horige groep van het Turkse leger, van het Turkse onderwijsveld, de politie en de Turkse nationale civiele autoriteit zoals het ambtenarenapparaat, (Eyup Can, Ufuk Turu, een interview met Fethullah Gulen, blz. 82 Dogan Yay?n Holding, 1996-Istanbul.)
volgens hem nodig om controle te houden over de burgers als individu.
- Opkomst van Fethullah Gulen-scholen. De Turkse staat heeft in 1990 besloten het Turkse onderwijs via privé organisaties naar hetbuitenland te exporteren. (Mehmet Ali Bayar, op de videoband nummer lll)
Het denken van Gülen is inmiddels inspiratiebron voor meer dan vijfhonderd scholen, vijf colleges en zes universiteiten, niet alleen in Turkije en Centraal-Azië, maar ook daarbuiten. Alles is onder zijn naam ondergebracht. Deze scholen staan bekend zogenaamd om hun moderne, seculiere karakter. Waar de staat een uur per week godsdienstonderwijs voorschrijft, zoals in Turkije, voeren ze dat uit.
Het is gebleken dat de Gulen scholen zijn  een front office van CIA. “Juridische documenten werpen licht op CIA-operaties in Centraal Azië met behulp van Islam en scholen (Madrassas)”

 


 

Gulen: "Jihad moet nu direkt plaats vinden." (zie feiten)

Gulen: "De Europeanen en de Turkse arbeiders zijn de ongelovigen en gaan zeker de hel in." (zie feiten)

Sibel Edmonds:

"Gulen, spion van de CIA.
Het feit dat de aanklagers in de rechtbank documenten citeren die claimen dat Gulen ten dele gefinancierd is door de CIA"

Cengiz Aytmatov: "Gulen is tegen de westerse beschouwing"

 

 

 

 

Meer Info

Video's
Foto's
Belangrijke figuren
Dissidenten
Uitspraken
Illegaliteit
Netwerken
Recrutering
Schandalen
Het laatste nieuws